Overslaan naar inhoud

Privacy beleid

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens volgens en voor de doeleinden beschreven in artikel 13 van de nieuwe Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensbescherming – AVG)

Uw privacy

Poké Perfect Beheer B.V. met hoofdkantoor in Amsterdam, aan de Prinsengracht 502H, 1017KH, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70794332 en btw-nr. NL858462242B01 (hierna te noemen “Poke”) is continu toegewijd aan het beschermen van de privacy van haar gebruikers. Dit document is opgesteld volgens artikel 13 van Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (hierna te noemen de “Verordening”) om u te laten weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u (i) de website www.pokeperfect.nl bezoekt, (ii) rewards.pokeperfect.nl bereikt door onze QR-code te scannen op onze website en/of op promotiemateriaal (flyers, marketing in de winkel, enz.) en (iii) wanneer u gebruik maakt van Poké Perfect Rewards (hierna te noemen de “Mobile Wallet”), waarmee u op de hoogte wordt gehouden van alle nieuwe initiatieven en aanbiedingen die aan u zijn gericht ((i), (ii) en (iii) worden hierna gezamenlijk genoemd de “Platforms”) en, indien van toepassing, hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken.

In overeenstemming met de Verordening vindt de verwerking van persoonsgegevens zoals uitgevoerd door Poke plaats volgens de beginselen (genoemd in art. 5 van de Verordening) van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, gegevensminimalisatie, juistheid, opslagbeperking , integriteit en vertrouwelijkheid.

Daarnaast willen we u eraan herinneren dat de door Poke via de Platforms aangeboden diensten alleen bedoeld zijn voor personen vanaf 16 jaar. Voor personen onder de 16 jaar is gebruik van de diensten alleen toegestaan met toestemming van hun ouders of voogd. Wanneer Poke ontdekt dat zij persoonsgegevens bezit van personen onder de 16 jaar zonder geldige toestemming van een ouder of voogd, dan zal zij deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

Voor meer details over hoe Poke omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u terecht in ons Cookiesbeleid welke informatie bevat over (i) het gebruik van cookies op de Platforms en (ii) de algemene voorwaarden van onze diensten.

Voor sommige van onze diensten kunnen wij uw persoongegevens verwerken om te voldoen een wettelijke verplichting. In een dergelijk geval zullen we u alle relevante informatie bieden per geval.

De Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Poké Perfect Beheer B.V. met hoofdkantoor in Amsterdam, aan de Prinsengracht 502H, 1017KH, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70794332 en btw-nr.

NL858462242B01 (hierna te noemen “Poke”). U kunt op ieder moment contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke door een verzoek te sturen naar [email protected], indien u toelichting wenst, vragen heeft of andere zaken betreffende uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens wilt regelen.

Type persoonsgegevens en doel van de verwerking van deze persoonsgegevens

Poke verwerkt de persoonsgegevens die u aanbiedt wanneer u een bestelling plaatst en producten koopt, de informatie die zij verzamelt wanneer u de diensten gebruikt die worden aangeboden op de Website en de informatie die u aanbiedt wanneer u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief.

Voor deze activiteiten verwerkt Poke bepaalde persoonsgegevens over u, zoals bijvoorbeeld:

 • Uw naam, achternaam, geslacht, geboortedatum, taal, de stad waar u doorgaans bij Poke eet;
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere benodigde contactgegevens om een bestelling af te leveren
 • Navigatiegegevens (IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, browser plug-in-types en -versies, besturingssysteem en -platform, gegevens over uw bezoek, zoals de clickstream URL naar/via/van de website);
 • Gegevens over uw koopgewoonten van onze producten (bijvoorbeeld uw favoriete poké bowl);
 • Uw e-mailadres wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbriefdienst en/of uw Mobile Wallet verkrijgt;
 • Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons aanbiedt wanneer u contact opneemt met onze Klantenservice, zodat wij u de ondersteuning kunnen bieden die u nodig heeft;
 • De gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Platforms en gebruik maakt van de voor geregistreerde gebruikers beschikbare diensten, zoals, maar niet beperkt tot, promoties, updates van onze producten, kortingen, enz. Deze activiteit is alleen mogelijk wanneer u bepaalde persoonsgegevens invoert die nodig zijn om de identiteit van de specifieke gebruiker te controleren;
 • De gegevens vervat in een CV dat u ons toestuurt; deze informatie wordt exclusief gebruikt om uw compatibiliteit te evalueren tegen openstaande functies. CV’s worden maximaal zes maanden bewaard.

Indien u geen verdere communicatie van Poke wenst te ontvangen of besluit om uw toestemming in te trekken, dan kunt u dat ons laten weten door simpelweg te klikken op de ‘afmelden’-link onderaan iedere communicatie, door in te loggen op uw Mobile Wallet en op de drie stipjes rechtsboven op de kaart de klikken en/of door contact op te nemen met onze Klantenservice door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het kan zijn dat u nog verdere communicatie van ons ontvangt nadat uw verzoek tot afmelding is verstuurd, omdat bepaalde communicaties al ingepland zijn en onze systemen tijd nodig hebben om uw verzoek te verwerken.

Met betrekking tot de bovengenoemde activiteiten verwerken we uw persoonsgegevens voornamelijk via ICT en elektronische middelen. De door ons gebruikte middelen garanderen hoge veiligheidsnormen die volledig voldoen aan de huidige van kracht zijnde regelgeving.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Statistische analyses en vragenlijsten. Bepaalde informatie over het gebruik van de Platforms wordt gebruikt voor het uitvoeren van statistische analyses en vragenlijsten om ons aanbod en onze diensten te verbeteren en voor het uitvoeren van promotionele en marketingactiviteiten;
 • Het aanbieden van de op de Platforms beschikbare diensten, zoals onder andere het sturen van pushmeldingen, wanneer u ons uw toestemming geeft;
 • Het versturen van communicaties betreffende acties die beperkt geldig zijn (bijvoorbeeld op basis van een tijdslot en/of periode), in de vorm van kortingen en/of gratis producten, via de Mobile Wallet;
 • Met uw toestemming kunnen de verstrekte contactgegevens worden gebruikt voor commerciële communicaties via onze nieuwsbrief omtrent onze producten en diensten, aanbiedingen en promoties, exclusieve aanbiedingen, de komst van nieuwe producten, enz. Deze communicaties worden via verschillende methodes aangeboden, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, via e-mail, SMS, telefoongesprekken, WhatsApp-berichten, communicatiekanalen die gebruik maken van sociale media als Instagram of Facebook, enz.;
 • Poke personaliseert uw ervaring door producten en aanbiedingen voor te stellen op basis van uw smaak en doet dit door u commerciële communicaties toe te sturen op basis van uw interesses of op basis van de gegevens die u verstrekt (geslacht, geboortedatum, enz.), via verschillende methodes, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, via e-mail, SMS, telefoongesprekken, WhatsApp-berichten, communicatiekanalen die gebruik maken van sociale media als Instagram of Facebook, enz.;
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen onder de huidige wetgeving, regelgeving of communautaire wetgeving of om te voldoen aan verzoeken die wij ontvangen van bevoegde instanties;
 • Om te voldoen aan specifieke verzoeken die Poke ontvangt;

Persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt

Dit Privacybeleid geldt ook voor de verwerking van persoonsgegevens die u vrijwillig via de Platforms verstrekt.

Juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens

De juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is volgens punt b) van lid 1 van artikel 6 van de Verordening ([…] de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen), daar de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van onze diensten. Het verstrekken van uw gegevens voor deze doeleinden is optioneel, maar het niet verstrekken of intrekken van toestemming voor het gebruik van uw gegevens maken het Poke onmogelijk om u haar diensten aan te bieden.

Zodra de gegevens zijn verstrekt, is de verwerking ervan noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Poke rust. Het doeleinde vertegenwoordigt een wettige verwerking van uw gegevens volgens punt c) van lid 1 van artikel 6 van de Verordening ([…] de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust).

De verwerking van uw gegevens die voornamelijk wordt uitgevoerd voor marketingdoeleinden zoals bedoeld in punten d), e) en f), van artikel 3 vindt plaats op basis van uw toestemming conform punt a) van lid 1 van artikel 6 ([…] de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden). Het verstrekken van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden is daarmee volledig optioneel en heeft geen effect op de diensten die Poke u aanbiedt via de Platforms.

Indien u een bezwaar wenst in te dienen tegen het verwerken van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden, dan kunt u op ieder moment contact met ons opnemen op het volgende adres: [email protected].

De verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd voor profileringsdoeleinden zoals bedoeld in g), van artikel 3 vindt plaats op basis van uw toestemming conform punt a) 1 van artikel 6 ([…] de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden) en punt c) van lid 2 van artikel 22 van de Verordening.

Geolocatie

Een van de diensten die beschikbaar zijn op de Platforms is de mogelijkheid voor de gebruiker om pushmeldingen te ontvangen die mededelen dat u in de buurt bent van een plaatselijke Poke, als u hier uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Deze locatiegegevens worden niet doorgestuurd en niet beschikbaar gemaakt door Poke buiten uw mobiele apparaat;
Daarentegen, en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, verwerken Apple en/of Google-systemen uw locatiegegevens om u diensten aan te bieden (zoals het suggereren van uw dichtstbijzijnde filiaal). U kunt de toegang tot uw locatiegegevens altijd uitzetten via de instellingen op uw apparaat.

Verwerkers

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door personeel dat hiervoor is getraind en geïnstrueerd door Poke in haar capaciteit als verwerkingsverantwoordelijke. Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt door entiteiten die dit namens Poke doen als een Verwerker, in overeenstemming met de huidige van kracht zijnde wetgeving. Wanneer deze Verwerkers zijn gevestigd in niet-EU-lidstaten, dan vindt de overdracht van uw persoonsgegevens aan dergelijke Verwerkers plaats in overeenstemming met de Verordening.

Overdracht van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen ook gedeeld worden met:

 • Partijen die doorgaans handelen als gegevensverwerkers, zoals i) personen, bedrijven of professionele firma’s die Poke assisteren en adviseren in boekhoudkundige, administratieve, juridische, fiscale en financiële zaken; ii) partijen waarmee moet worden samengewerkt om onze diensten te bieden en/of onze Platforms te laten functioneren (zoals hostingproviders, betalingsbeheerders, partijen die zijn gemachtigd voor het uitvoeren van technische onderhoudsactiviteiten aan het Platform en/of de servers waarop uw gegevens worden bewaard);
 • Personen, entiteiten of bevoegde instanties aan welke Poke verplicht is uw gegevens bekend te maken volgens wettelijke bepalingen of bevelen die zijn afgegeven door de bevoegde instanties;

Personen die door Poke zijn gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van activiteiten die strikt verband houden met de levering van onze diensten en die zich hebben toegezegd tot geheimhouding of een passende juridische verplichting tot geheimhouding hebben (hierna gezamenlijk te noemen de “Ontvangers”.)

Uw persoonsgegevens worden bewaard op servers en verwerkt door Poke binnen de Europese Economische Ruimte. Poke verzekert dat de verwerking van uw gegevens door deze Ontvangers plaatsvindt in overeenstemming met de Verordening.
Poke verzekert dat de verwerking van uw gegevens door deze Ontvangers plaatsvindt in overeenstemming met de Verordening.

Overdrachten kunnen worden gebaseerd op het aannemen van besluiten over de toereikendheid van veiligheidsmaatregelen, modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere passende juridische basis.

Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, welke afhankelijk is van het doeleinde waarvoor het is verzameld. Aan het einde van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd, onomkeerbaar geanonimiseerd en/of uitgeschakeld. De opslagperiode is afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde. De gegevens die wij gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen worden bijvoorbeeld bewaard tot u ons vraagt te stoppen met het sturen van nieuwsbrieven en om u te verwijderen uit de mailinglijst.

Meer specifiek worden de persoonsgegevens die worden verwerkt voor de doeleinden beschreven in punten a) en b) van artikel 3 slechts bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om deze doeleinden te bereiken. Aangezien de verwerking plaatsvindt voor het aanbieden van diensten, bewaart Poke uw gegevens in ieder geval voor de periode voorgeschreven door en toegestaan door de Nederlandse wet.

De gegevens die worden verwerkt voor de doeleinden beschreven in punt c) van artikel 3 worden bewaard voor de periode die wordt voorgeschreven door de specifieke verplichting of toepasselijke wetgeving.
Met betrekking tot de doeleinden beschreven in punten d), e), f) en g) van artikel 3, worden uw gegevens in de regel verwerkt tot u uw toestemming intrekt. In alle gevallen past Poke regels toe die voorkomen dat gegevens voor een onbeperkte tijd worden bewaard en die de opslagperiode beperken in overeenstemming met de principes van het minimaliseren van gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt via ofwel elektronische of in elke geval geautomatiseerde methoden en via telematica of via handmatige verwerking met een bewaarredenatie die strikt verband houdt met het doeleinde waarvoor dergelijke gegevens zijn verzameld en, in ieder geval, op een wijze waarop dezelfde beveiliging wordt gewaarborgd.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u aanvragen door ons een e-mail te sturen op het volgende adres: [email protected].

Uw rechten

Volgens artikel 15 en volgende van de Verordening heeft u het recht Poke op ieder moment te verzoeken om toegang tot de verzamelde persoonsgegevens over u, om deze te corrigeren, verwijderen of om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U heeft het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in de gevallen beschreven in artikel 18 van de Verordening en om de gegevens over u te verkrijgen in een gestructureerd en algemeen gebruikt elektronisch formaat in de gevallen beschreven in artikel 20 van de Verordening.

Deze verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend op het volgende e-mailadres: [email protected]

Meer specifiek bestaan u rechten uit de volgende:

 • Toegang tot en aanpassing van gegevens: U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en te verzoeken het te laten corrigeren, aanpassen of aanvullen met andere gegevens. Wij zullen u ook een kopie van de gegevens over u in ons bezit toesturen, indien u dit wenst.
 • Intrekking van toestemming: u kunt op ieder moment de toestemming intrekken die u heeft verstrekt voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot activiteiten die worden uitgevoerd voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van commerciële en promotiecommunicaties, het uitvoeren van marktonderzoek en vragenlijsten, de personalisering van Platforms en commerciële aanbiedingen). Zodra uw toestemming is ingetrokken, zullen wij onmiddellijk stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van dergelijke toestemming, maar blijven andere verwerkingsactiviteiten plaatsvinden in volledige naleving van de bepalingen die op dat moment van kracht zijn.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van een legitiem belang van ons, met uitleg van de redenen die uw verzoek verantwoorden. Poke zal de redenen voor uw verzoek onderzoeken.
 • Verwijderen van persoonsgegevens: in de gevallen voorgeschreven door de huidige wetgeving kunt u verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en onderzocht, en indien wij deze verantwoordt achten, zullen wij onmiddellijk de verwerking stoppen en uw persoonsgegevens verwijderen.
 • Tijdelijke beperking van de verwerking van persoonsgegevens: in dit geval bewaart Poke uw persoonsgegevens, maar verwerkt zij deze niet, onverlet de uitzonderingen die worden voorgeschreven door de wet. De beperking van de verwerking kan worden aangevraagd wanneer u een bezwaar heeft tegen de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens, tegen onwettige verwerking, wanneer u rechten in de rechtbank uitoefent en indien u bezwaar heeft tegen de verwerking gedurende de periode waarin wij de redenen voor uw verzoek evalueren.
 • Overdracht van uw gegevens aan een derde (“recht op gegevensportabiliteit”): u kunt verzoeken om uw gegevens te ontvangen. Wanneer dit technisch mogelijk is, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan een derde waarvan u ons heeft ingelicht.

Klachten

Indien u gelooft dat de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is uitgevoerd, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor naleving van de bepalingen over gegevensbescherming. In Nederland kan de klacht, volgens artikel 77 van de Verordening, worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe u een klacht indient is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Veiligheidsmaatregelen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met gebruik van specifieke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die zijn gericht op het voorkomen van onwettig of onrechtmatig gebruik. Meer specifiek passen wij maatregelen toe die het volgende garanderen: het pseudonimiseren en/of versleutelen, de geheimhouding, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens. Daarnaast is Poke toegewijd aan het regelmatig testen, verifiëren en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen voor continue verbetering in de beveiliging van gegevensverwerking.
Bijwerken informatie privacy beleid

 

Dit privacy beleid is van kracht sinds 11 maart 2022.

Dit privacy beleid zal van tijd tot tijd worden aangepast en opgenomen, wanneer nodig. Wij vragen u om van tijd tot tijd de inhoud te controleren; wanneer mogelijk zullen we u proberen onmiddellijk te informeren over de gemaakte veranderingen en van de gevolgen hiervan.

Een bijgewerkte versie van het privacy beleid kunt u ten alle tijden vinden op deze pagina, met daarin vermelding van de datum van de laatste bijwerking.